5 dự án mùa xuân bạn có thể làm cuối tuần này

Anonim

Mỗi năm khi mùa xuân bắt đầu, chúng tôi có được cảm hứng để giải quyết một triệu dự án. Chúng tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực bởi sự thay đổi thời tiết và đánh lừa bản thân để nghĩ rằng chúng tôi sẽ thực sự hoàn thành công việc! Một ý tưởng tốt hơn: bắt đầu nhỏ. Chọn một trong các dự án này từ lưu trữ của chúng tôi, từ thực tế đến chỉ để giải trí, để bắt đầu mùa xuân của bạn ...

• Sắp xếp sách theo màu

• Cách tạo một nhà bếp không cần giấy tờ

• Tổ chức lối vào của bạn

• Tổ chức nhà bếp: Một ngăn kéo của riêng họ

• Tạo một Trình Sắp xếp Thư đơn giản