Xây dựng một số lượng đường phố Sesame Street Pinball Count Clock

Anonim

Có ai nhớ đoạn phim hoạt hình đếm số lượng đường phố Sesame Street cũ này không? (Nếu không, video là sau khi nhảy). Sau đó, bạn có thể đánh giá cao dự án xảo quyệt này tại Instructables cho bạn thấy cách tạo đồng hồ của riêng bạn trong cùng một mạch như phân khúc Sesame Street. Sau khi xem qua các bước, chúng tôi có thể xếp hạng dự án này trong phạm vi khó khăn từ trung đến cao; nhưng nếu sản phẩm cuối trông đẹp như thế này, nó có thể đáng giá vào cuối tuần ...

[Ảnh từ Instructables]

Kiểm tra tất cả các hình ảnh và hướng dẫn để làm cho đồng hồ hoài cổ này tại Instructables.