Coolstrip: Định tuyến dây và làm mát máy tính xách tay

Anonim

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi tôi thấy đây là xoa bóp. Nghiêm túc. Bạn biết những flip flops với duy nhất được bảo hiểm trong nubs cao su mà làm việc bàn chân của bạn trong khi bạn đi bộ? Ai biết rằng có thể truyền cảm hứng cho một giải pháp quản lý làm mát và dây làm mát máy tính xách tay. Hoặc vì vậy tôi thích suy nghĩ.

Chúng tôi đã nói về Belkinmanytimes trước, và Coolstrip chỉ tiếp tục dòng sản phẩm sáng tạo ra khỏi đó. Điều này đặt máy tính xách tay của bạn trên chỉ đủ một góc để cho phép luồng không khí với lợi ích bổ sung của việc giữ dây của bạn ngay nơi bạn muốn họ.

Đọc thêm tại đây