Ngăn kéo nổi từ West Elm

Anonim

Bạn đã bao giờ cần thêm một ngăn kéo chưa? West Elm muốn bạn xem xét ngăn kéo phương tiện truyền thông mới nổi của họ - một ngăn kéo đơn lẻ có thể xếp chồng lên nhau và bổ sung cho các bảng kết thúc và bảng kết thúc khác nhau của chúng. Được thiết kế để lưu trữ bổ sung cho DVD hoặc các điều khiển từ xa khác nhau, chúng ta có thể tưởng tượng bằng cách sử dụng một ngăn kéo bổ sung cho tất cả mọi thứ từ vớ đến bạc ...

Các khả năng sáng tạo gần như vô tận cho ngăn kéo mô-đun này! Các Floating Media Drawer có sẵn trong veneer sô cô la sồi, đánh bóng màu trắng hoặc đánh bóng cinnabar cho $ 129. Bạn sẽ sử dụng nó để làm gì?

Căn hộ trị liệu hỗ trợ độc giả của chúng tôi với các khuyến nghị sản phẩm được lựa chọn cẩn thận để cải thiện cuộc sống ở nhà. Bạn hỗ trợ chúng tôi thông qua các liên kết được chọn độc lập của chúng tôi, nhiều liên kết trong số đó kiếm được hoa hồng cho chúng tôi.