Làm thế nào để: làm cho Pinatas nhỏ

Anonim

Nếu bạn giống như chúng tôi, chỉ cần nghe cụm từ "tiny pinatas" khiến bạn ré lên một chút (nếu chỉ trong đầu bạn, sau khi tất cả, bạn đã có phẩm giá của bạn để duy trì). Chúng tôi phát hiện ra những hướng dẫn này, được trích ra từ một vấn đề sau của Martha Stewart Living và được làm lại, tại Not Martha, và ngay lập tức chúng tôi nghĩ đến hàng chục cách sử dụng: từ túi loot sinh nhật để che cho một chuỗi đèn LED cổ tích.

Tất cả những gì bạn cần là bóng bay bên nhỏ, tinh bột giặt, một cây cọ nhỏ, khăn giấy và một tấm kính để nghỉ ngơi trong khi bạn làm việc. Phải thừa nhận rằng, mức độ chính xác - chưa kể đến sự kiên nhẫn - yêu cầu làm cho nghề này phù hợp hơn cho trẻ lớn hơn, nhưng chúng tôi nghĩ mọi người thuộc mọi quy mô sẽ vui mừng với kết quả.

Nhận hướng dẫn đầy đủ, cùng với các mẹo, tại Not Martha.