Làm thế nào để: Biến một Old Stump thành một Cooler

Anonim

Đây là Ana một lần nữa, người có ý tưởng về việc phải làm gì với một đôi mắt. Hãy xem và cho chúng tôi những suy nghĩ của bạn trong phần bình luận

Khi Jody chuyển đến trang trại năm 1960 của mình ở Đông Bắc Austin, cô đã thua lỗ về việc phải làm gì với một gốc cây khổng lồ ở rìa sân. Loại bỏ nó sẽ tốn kém và tốn thời gian, vì vậy cô quyết định làm tốt nhất của nó. Vì cô ấy thường tổ chức tiệc BBQ ở sân sau, cô ấy nhận ra nó sẽ làm mát hoàn hảo hơn ...

Cô ấy đã thấy cưa xích của mình (nói về sự sợ hãi của các dụng cụ điện) và cắt lát những mảnh gỗ đang nhét vào khoang chính của gốc cây.

Sau đó, cô ấy sử dụng một túi rác nặng để giữ băng ...

... và thêm bia sản xuất tại địa phương, bao gồm bia Shiner và rượu độc lập.

(Nếu bạn tự mình thử, đừng quên kính an toàn vì chúng có thể không đoán trước được).

- Ana