Nhìn! Xây dựng một Deck xung quanh một cây

Anonim

Thuật ngữ "treehugging" đôi khi nhận được một rap xấu, mặc dù ít hơn trong bài viết- Inconvenient Truth -era. Khi chúng tôi đến thăm nơi ở của gia đình chúng tôi ở dãy núi White của New Hampshire vào cuối tuần qua, chúng tôi nhận ra rằng cái cây lướt qua sàn nhà của họ phản ánh một số cây cối cứng

.

Trong khi xây dựng boong tàu, họ khăng khăng bảo tồn cây cối. Vì vậy, họ cắt một cái lỗ trên boong tàu để cây thông xinh đẹp vẫn đứng vững. Dường như hợp lý, chúng tôi tự hỏi tại sao nhiều người không làm điều này?

>> Để tất cả AT Boston bài viết