Nhìn! Màu Lý thuyết Lớp Bài tập như tác phẩm nghệ thuật

Anonim

Phần lớn sự thất vọng của chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ có một ngân sách lớn cho tác phẩm nghệ thuật gốc. Vì vậy, chúng ta cần phải sáng tạo. Trong khi lục lọi qua tầng hầm của gia đình chúng tôi, chúng tôi phát hiện ra bài tập đơn giản của anh chị em từ một lớp học lý thuyết màu sắc trong trường đại học

.

Là người nghiện màu sắc, chúng tôi nhanh chóng nghĩ rằng "những cái này trông không đáng yêu?" Vì vậy, đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi thích thú khi nhìn thấy những bài tập đơn giản trên lớp này mỗi ngày, và chúng có ý nghĩa hơn nhiều vì chúng được làm bởi một người thân yêu.

Những gì khác bạn đã đóng khung như là một thay thế cho mỹ thuật ban đầu đắt tiền hơn?

>> Để tất cả AT Boston bài viết