Nhìn kìa !: Cửa tại Mark Horton Architecture

Anonim

Chúng tôi đang duyệt blog của Topher Delaney, SEAM, khi chúng tôi bắt gặp cánh cửa tuyệt vời này bên trong studio Mark Horton Architecture ở South Park ở San Francisco. Thật là một cách tuyệt vời để cho ánh sáng tự nhiên vào mà không mất đi sự riêng tư!

Cửa được làm từ polygal với một khung kim loại và một bản lề ở trung tâm của cánh cửa và cửa để cho phép nó xoay quanh một vòng tròn đầy đủ trong khung cửa. Tất cả các tài liệu đã được tìm thấy tại địa phương!

Có thêm thông tin tại đây.