Nhìn! Guerrilla Knitting!

Anonim

Adrienne đã trở lại với một số báo cáo điều tra về một số hoạt động tự làm nổi loạn ở Austin. Như thường lệ, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận!

Tôi đã nghe về nghệ thuật du kích, nhưng đan? Tôi đã tìm thấy hai mẫu vật du kích đầu tiên có thể đan trong khi đạp xe đạp ở phía Đông hôm nay và không thể tin vào mắt mình! Nghiêng đầu của tôi vào cửa hàng sách bên cạnh bài viết đèn dệt kim đã cho tôi không có dẫn đến những người thủ phạm xảo quyệt này có thể được, vì vậy nghi phạm vẫn còn trên lỏng lẻo. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào có thể làm sáng tỏ dự án làm đẹp cơ sở tuyệt vời này, hãy cho chúng tôi biết!
Bạn nghĩ gì trong thời gian chờ đợi? Xấu xì hay đáng sợ?

-Adrienne