Nhìn! Xả ren

Anonim

Bước đầu tiên của chúng tôi trong việc giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ của chúng tôi là tỏa sáng bồn rửa chén của chúng tôi, một trường học cũ đáng tin cậy, đáng ngạc nhiên, hoạt động. Một khuyến khích bổ sung để giữ cho nó sạch sẽ là tìm thấy bộ lọc bồn rửa tuyệt đẹp này ở dưới cùng của các món ăn bẩn ...

Có hai kiểu có sẵn. Thru Rose và Radish. Nó không phải là buồn cười như thế nào đôi khi những điều đơn giản nhất - ít có lẽ sửa chữa không đáng kể - có thể làm cho bạn mỉm cười?