Nhìn !: Side Table Fixer-Upper

Anonim

Chúng tôi đã mua chiếc bàn hoàn toàn mới này tại Alameda một vài tháng trước bởi vì nó rất rẻ và chúng tôi cần một cái gì đó để đưa tất cả mọi thứ vào. Nó đã va chạm với căn phòng của chúng tôi kể từ đó, và cuối cùng, được thúc đẩy bởi bài viết gần đây của chúng tôi về thời gian cho ngôi nhà của bạn, chúng tôi quyết định làm một cái gì đó về nó - kiểm tra các sản phẩm hoàn thành sau khi nhảy.

Mặc dù hơi khó để nói, nhưng màu sơn rất nhạt.

Chúng tôi cũng lót ngăn kéo bằng cách sử dụng một số giấy mua tại Nguồn giấy và một cuộn băng hai mặt.

Nhưng sau khi trở về nhà từ Nhân chủng học tay trắng, chúng ta vẫn cần phải tìm một cái núm. Bất kỳ đề xuất? Chúng tôi đang suy nghĩ có thể một nút nhỏ hoặc một tua đơn giản (hiện một điều như vậy tồn tại?).