Nhìn !: Hộp nghệ thuật tiện ích

Anonim

Chúng tôi có một số hộp tiện ích khá xấu xí và dễ thấy ở phía bên của hai mặt của chúng tôi, vì vậy khi chúng tôi phát hiện ra tác phẩm nghệ thuật du kích này, chúng tôi đã ngay lập tức cảm hứng. Sự xói mòn như vậy có thể không kosher với chủ nhà và các quan chức thành phố mặc dù, nhưng điều đó không có để ngăn chặn chúng ta từ tìm kiếm, bây giờ không?

Nghệ thuật là bởi Narboo, và chúng tôi thích. Chúng ta gần như có thể thấy toàn bộ thứ được tái tạo trên một bức tường bên trong.

Hình ảnh: Người dùng nhấp nháy Shawn McClungvia "> Seattlest.