Nhìn! Số trang trí của West Elm

Anonim

1, 2, 3, 4 ... lưng Ana với thứ gì đó nữa. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.

Đánh giá bởi các mặt hàng nổi bật trong danh mục sản phẩm khác nhau, bản in đồ họa sẽ lớn trong mùa tới. Trong khi tìm kiếm nguồn cung cấp cho một văn phòng nhà, chúng tôi đã bị tấn công bởi việc sử dụng số lượng của West Elm cho container và thậm chí là một tấm thảm ...

Một bộ 3 hộp làm tổ tròn, được phủ bằng vải bông, được bán với giá $ 63, 20. Bản in tương tự có sẵn trên các hộp chứa tạp chí, hộp chứa ảnh và phương tiện truyền thông, các hộp đựng và các hộp tập tin được lót bằng giấy trung tính để đảm bảo nội dung không bị vàng, dính hoặc chuyển.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một tấm thảm trung tính với một số sở thích trực quan, hãy xem tấm thảm số màu xám lông.